3 miljoner till svenska skivbolag

Kulturrådet har fördelat nästan tre miljoner kronor i produktions-, marknads- och utvecklingsstöd till 50 produktioner på 41 olika svenska skivbolag.

Större delen av bidragen går till produktionsstöd. Sju produktioner får marknadsstöd och två bolag får utvecklingsstöd. Detta är den andra av årets två fördelningar av fonogramstöd. I våras fördelades 2,2 miljoner av de totalt 5,2 miljoner kronor som Kulturrådet har till förfogande för detta ändamål under 2007.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Ytterligare information:
Hasse Lindgren, handläggare
Telefon: 08-519 264 37
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo