Access skapar tillgänglighet och jobb

Projektet Access har inneburit att ett stort antal samlingar, föremål och arkivalier vid landets museer, bibliotek och arkiv blivit tillgängliga i en helt annan omfattning än tidigare. Det konstaterar Kulturrådet i en rapport till regeringen. Även när det gäller antalet nya arbetstillfällen har Access varit framgångsikt.

Målet var 650 nya jobb. I april i år var totalt 970 personer sysselsatta inom olika Accessprojekt. Av dessa var närmare hälften arbetslösa vid anställningstillfället. De administrativa kostnaderna för Kulturrådet har varit låga – mindre än en procent av anslaget har använts för att hantera projektet. Access kommer att fortsätta till och med utgången av 2009. Sammanlagt ytterligare 100 miljoner kr för 2008 och 2009 har aviserats av regeringen.

Hösten 2005 fick Kulturrådet i uppdrag att genomföra ett sysselsättningsprojekt inom kulturområdet. Regeringen hade avsatt sammanlagt 275 miljoner kr för att ta tillvara och tillgängliggöra kulturarvet samt att skapa nya arbetstillfällen. Ytterligare ca 275 miljoner kr anslogs under 2006.  Intresset från kulturområdet var mycket stort och under 2006 och 2007 beviljade Kulturrådet stöd 581 ansökningar till ett sammanlagt belopp på 523 miljoner kr främst inom områdena arkiv, bibliotek, hembygdsrörelse, musei- och kulturmiljö och scenkonst. Flertalet av de projekt som fått stöd beräknas pågå till och med första halvåret 2008.

Ytterligare information: 
Almir Cehajic, projektledare
Telefon: 08-519 264 31
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Birgitta Modigh, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 16
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo