Alliansmodellen byggs ut

I årets budgetproposition har regeringen föreslagit att den så kallade alliansmodellen byggs ut för dansare och musiker och att 30 miljoner tillförs verksamheten. Förslaget innebär att den nuvarande dansalliansen förstärks och att en musikallians inrättas.

Kulturrådet har fått i uppdrag att aktivt bistå och samordna berörda parters arbete med att organisera musikalliansen och utreda förutsättningarna för denna. Uppdraget har nu påbörjats. Projektledaren Max Granström har nyligen träffat företrädare för Musikerförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst för att diskutera hur höstens arbete skall läggas upp.
Uppdraget skall redovisas till regeringen den 15 november 2007.

Header logo