Biblioteksutveckling: Barn och ungdomar prioriteras

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 2,8 miljoner kr i bidrag för regional biblioteksutveckling. Vid årets fördelning har Kulturrådet bl.a. lyft fram projekt som syftar till att öka barns och ungdomars delaktighet i bibliotekens verksamhetsutveckling och projekt som syftar till att stimulera de ungas läsning och eget skapande. Andra projekt som prioriterats är sådant som utvecklar bibliotekstjänster på webben med betydelse för både regional och nationell nivå.

Sammanlagt nio regionbibliotek har fått stöd. Regionbibliotek Skåne och Regionbibliotek Stockholm har fått bidrag till tre projekt vardera, Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Västra Götaland och Länsbibliotek Dalarna till två vardera medan länsbiblioteken i Västernorrland, Värmland, Västerbotten och Jönköpings län fått stöd för ett utvecklingsprojekt vardera.

Ytterligare information:
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo