Dans i skolan – sommarakademi i Karlstad

Det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan arrangerar landets första sommarakademi på temat ”Dansens självklara plats på skolschemat” i Karlstad mellan den 18 och 20 juni. Syftet är att förmedla kunskap, inspiration och erfarenheter från lärare, elever, danskonstnärer och beslutsfattare. Målgruppen är främst lärare från hela landet som genom seminarier och workshops får möjlighet att ta del av de strategier som finns för att stärka dansens roll i skolan.

Under akademien behandlas bl.a. ”barn, dans och lärande”, ”dansa mattens och språkets magi” och dans i idrott och hälsa. Det blir också diskussioner kring hur man skapar förutsättningar för dans i skolan. Vidare redovisas erfarenheter av dans på schemat i praktiken från olika delar av landet.

Dans i skolan är ett nationellt utvecklingsprogram där Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och Kulturrådet samarbetar för att introducera dansen i skolan.

Sommarakademien äger rum på Karlstads universitet och invigs den 18 juni kl. 10:00.

Ytterligare information: 
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare inom programmet Dans i skolan
Telefon: 08-519 264 59, 070-586 15 15
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se (cecilia.dahlgren)

Header logo