EU-stöd till kulturarv och kulturliv

Under 2006 har sammanlagt 273 svenska projekt med kulturanknytning fått stöd med totalt 210 miljoner kronor genom EU:s strukturfonder. Projekt med kulturanknytning finns inom många områden. Vanligast är åtgärder som syftar till att utveckla och bevara kulturarvet eller som anknyter till kulturliv, folkbildning och attraktiv livsmiljö. Jämfört med 2005 har EU-stödet till svenska projekt ökat från 127 miljoner kr till 210 miljoner. Det visar den rapport som Kulturrådet sammanställt i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet och som i dagarna lämnats till regeringen.

Rapporten är den tionde sammanställningen av svenska projekt med EU-anknytning som beviljats stöd genom EU:s strukturfonder och omfattar perioden 1 januari till 31 december 2006. Sammanlagt redovisas 273 projekt. Till dessa har EU bidragit med 210 miljoner kr och därtill kommer 279 miljoner kr i svensk offentlig medfinansiering – pengar som huvudsakligen kommer från landsting, länsstyrelser och kommuner men också från statliga myndigheter som Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Skogsvårdsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Övrig – privat – finansiering uppgår till 56 miljoner kr, vilket gör att den totala finansieringen därmed blir drygt 545 miljoner .

Många projekt som fått stöd syftar till att bevara och tillgängliggöra kulturarvet, underlätta för kulturturismen och att stärka den lokala och regionala identiteten. Vanliga är också aktiviteter som syftar till ett ökat, samordnat och mer tillgängligt kulturutbud.

Bland projekt som fått stöd kan nämnas ”Fornbyn” som syftar till att återskapa en stenåldersboplats utanför Överkalix, en utomhusscen på friluftsmuseet Murberget i Härnösand och ”Opera på Skäret” i Ljusnarsberg. Stöd har också gått till skapandet av ett kunskaps- och lärcentra i Västervik och Hultsfred kring det nybildade Sveriges Ljudmigreringscentrum samt till projekt med anknytning till Linnéåret i Norrbotten och på Gotland.

Ytterligare information:
Leif Sundqvist, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 15

Monica Lindqvist, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 04

Kersti Berggren, Riksantikvarieämbetet
Telefon: 08-519 180 48

Christer Bogefeldt, Riksarkivet
Telefon: 08-737 63 34

Tomas Johansson, Svenska Filminstitutet
Telefon: 08-665 11 35

Header logo