EU-tävling för samtida skönlitteratur

Europeiska kommissionen inbjuder offentliga och privata organisationer inom litteraturområdet att lämna förslag på organ som årligen kan anordna en EU-tävling för samtida skönlitteratur. Senaste ansökningsdatum 12 oktober 2007.

Organisationer med minst två års erfarenhet av europeiska aktiviteter kan ansöka. Den totala budgeten för organiseringen av priset (inklusive prissumman) är 200 000 euro per år. Högst 60 % av organisationens kostnader kan täckas av EU.

Kulturkontakt Sveriges kontor är bemannat efter 6 augusti. Välkommen med dina frågor. För mer information om priset, villkor för den sökande organisationen och ansökningsblanketter besök kommissionens webbplats.

Header logo