En beslutsam skåning tar över Kulturrådet

– Kulturrådet är en av de absolut viktigaste aktörerna på kulturområdet, det säger Kennet Johansson som den 1 juni tar över ordförandeklubban i Kulturrådets styrelse efter Anna Hedborg, för att sedan vid årsskiftet blir ny generaldirektör för myndigheten.

– Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag, säger Kennet Johansson som sedan februari 2005 är chef för kulturförvaltningen i Göteborg.
Kennet Johansson har en gedigen kulturbakgrund. Han var chef på Malmö museer 1999-2005. Han har också varit intendent på Kristianstads läns museum och chef på Vänermuseet i Lidköping. Idag arbetar han som chef för kulturförvaltningen i Göteborg.

Bild Kennet JohanssonVilka erfarenheter kommer du att ha glädje av i din nya roll på Kulturrådet?
– Min erfarenhet av att leda organisationer i både Malmö och Göteborg gör att jag har en förståelse för de regionala verksamheterna. Kulturrådet bör fortsätta och arbeta mer tillsammans med regionerna.

I samband med utnämningen av Kennet Johansson sade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth bl.a. ”Jag har stort förtroende för att hans förmåga att kunna leda Statens kulturråd, som har ett tungt budgetmässigt och samtidigt komplext uppdrag. Myndigheten står också inför en rad viktiga omvärldsförändringar.”

Kennet Johansson själv har inte hunnit fundera kring de förändringar Kulturrådet står inför.
– Det pågår en ständig förnyelse och förändring av samhället. För Kulturrådet gäller det att kunna förhålla sig till en föränderlig omvärld. Under hösten kommer jag att sätta mig in dessa frågor och försöka förstå hur Kulturrådet fungerar och vilka möjligheter som finns.

Kennet Johansson tycker att det är en bra lösning att börja som ordförande i Kulturrådets styrelse för att sedan tar över som generaldirektör. Då hinner han sätta sig in i verksamheten och det blir inget glapp i övergången till en ny ledning för myndigheten.
Vad är din styrka som chef?
– Jag anser mig vara tydlig och veta vad jag vill. Och kan organisera och administrera verksamheten så jag når dit.

Han har tidigare erfarenhet av att samarbeta med Kulturrådet bland annat när det gällde ett Romskt Kulturcentrum i Malmö och nu som verksamhetschef på Kulturförvaltningen i Göteborg. Men Stockholm tänker han inte flytta till i nuläget, han är inbiten skåning så det blir till att veckopendla.

 

Header logo