Fokus på Kultur i arbetslivet

Böcker till alla arbetsplatser, handgriplig konst och improvisationsteater på jobbet, det är exempel på kultur i arbetslivet. Dessa projekt och flera andra presenteras på en inspirationsdag om kultur i arbetslivet som Kulturrådet arrangerar i samarbete med ARCIV och Västerbottens läns landsting den 17 oktober 2007.

Kulturrådet fördelar i år 6,2 miljoner kronor i bidrag till kultur i arbetslivet och det är framför allt fackföreningar och arbetsgivare som söker bidrag i samarbete med olika kulturutövare. Syftet kan bland annat vara att erbjuda de anställda konstnärliga upplevelser och förbättra arbetsplatsernas estetiska miljö.

– Kulturarbetarnas och konstnärernas närvaro på arbetsplatserna kan innebära en ökad tillgänglighet. Det handlar om att närma sig människors livsvillkor i vardagen men också att öppna dörrar för dem som inte är så kulturvana, säger Erik Åström, sakkunnig inom konst och museiområdet på Kulturrådet.

Inspirationsdagen om kultur i arbetslivet äger rum på Folkets Hus i Umeå, kl. 9:30-19:00, tisdagen den 17 oktober 2007. Inbjudna är arbetsgivare, arbetstagare och konstnärer i projekt för kultur i arbetslivet. Seminarieprogrammet innehåller projektpresentationer, kulturpolitiska samtal och konstnärliga inslag.
Medverkar gör bland andra Henrik Toremark, stabschef på Kulturdepartementet, och Kristina Rennerstedt generaldirektör för Kulturrådet.

Ytterligare information:
Ingrid Hemström, handläggare
Telefon: 08-519 264 94
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo