Fokus på jämställdheten

Kulturrådet inleder nu arbetet med att kartlägga jämställdheten inom scenkonstområdet. Regeringen gav Kulturrådet i uppdrag att genomföra denna fördjupade kartläggning i samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen. Kulturrådet ska också fördela cirka en halv miljon kronor i bidrag till projekt som kan stimulera jämställdheten inom teater-, dans- och musikområdet.

Kommittén för jämställdhet inom scenkonsten presenterade förra året sin utredning Plats på scen (SOU 2006:42), där man konstaterade att det är en lång väg att gå innan scenkonstområdet är jämställt. Regeringen beslutade därför i augusti 2007 att ge Kulturrådet i uppdrag att göra en fördjupad analys som bland annat ska belysa rådets bidragsfördelning och de yrkesmässiga villkoren för kvinnor och män inom olika konstformer.

– Vi kommer nu att skapa en referensgrupp med representanter för scenkonstområdet som kan bistå Kulturrådet i arbetet med kartläggningen, säger Anna Klerby som är projektledare och ansvarar för uppdraget.

Kulturrådet ska också ge bidrag till ett eller ett par projekt som långsiktigt kan leda till jämställdhet inom scenkonstområdet. Bidraget är på cirka 500 000 kronor och ska fördelas i samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen. Under oktober månad kommer Kulturrådet att publicera mer information om bidraget, villkor och ansökningsblanketter, på hemsidan.

Utöver detta bidrag kommer Kulturrådet också att samverka med Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt som har medel avsatta för kultursektorn. Sammantaget har regeringen avsatt sex miljoner kronor under tre år till jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet.

Kulturrådet ska lämna en delrapport till regeringen senast den 31 maj 2008. Uppdraget till ska slutredovisas senast den 31 januari 2009.

Header logo