Fria musikgrupper: Internationell verksamhet prioriteras

Kulturrådet har beviljat verksamhetsbidrag för fria musikgrupper för 2007 med sammanlagt 10,6 miljoner kr. Bidragen är avsedda för gruppernas produktionskostnader under verksamhetsåret. Totalt 144 grupper får stöd av vilka 27 inte har fått bidrag tidigare.

Kulturrådet har gjort en samlad bedömning bl.a. av den konstnärliga kvaliteten och omfattningen av gruppernas turnéverksamhet. Rådet har särskilt prioriterat de grupper som har en stor verksamhet utomlands och gjort bedömningen att internationella gästspel blir allt viktigare för de fria musikgruppernas möjligheter att etablera sig på en starkt förändrad och mera gränslös marknad.

Bedömningarna har gjorts av en särskild referensgrupp som bl.a. haft i uppdrag att stärka jazz-, folk-, världs- och nutida konstmusik. Totalt har 67 procent av de tillgängliga medlen fördelats till grupper inom dessa kategorier. En annan prioritet har gällt verksamhet för barn och ungdom. 11 procent av den totala stödsumman har gått till grupper som har barn och unga som särskild målgrupp.

Ytterligare information:
Hasse Lindgren, handläggare
Telefon: 08-519 264 37
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo