Information om bidragsbeslut inför 2008

Tidigare har Kulturrådet fattat beslut om bidrag inför ett kommande verksamhetsår redan på hösten året innan. Besluten har varit villkorade på så vis att de förutsätter att Kulturrådet får erforderliga medel och att regeringens instruktioner i övrigt inte föranleder Kulturrådet att göra någon annan bedömning. Genom ett tillägg i anslagsförordningen (1996:1189) den 1 januari 2007 står det nu enligt Kulturrådet klart att denna möjlighet inte längre finns. Kulturrådet kan alltså inte fatta beslut om bidrag som avser följande budgetår.

Kulturrådet har för närvarande en dialog med Kulturdepartementet om konsekvenserna av denna nya ordning. I dagsläget bedömer dock Kulturrådet att besked om bidrag kommer att kunna lämnas först i januari 2008. Kulturrådet kommer emellertid att, som brukligt är, ha en öppen dialog med de bidragssökande. Kulturrådet kommer bl.a. att i god tid informera om uteblivna eller sänkta bidrag för de grupper som erhållit årliga produktionsbidrag.

Header logo