Kulturhuvudstad 2014: Förberedelserna startar

Någon gång i höst får Kulturrådet sannolikt i uppdrag av regeringen att samordna förberedelser och nomineringsprocess inför det svenska värdskapet för den europeiska kulturhuvudstaden år 2014. Kulturrådet har nyligen tillstyrkt regeringens förslag till procedur och tidtabell för det svenska värdskapet. Den viktigaste uppgiften blir att hålla i de praktiska arrangemangen kring ansöknings- och nomineringsprocessen och bl.a. bjuda in Sveriges kommuner att formellt kandidera till utnämningen. Senast Sverige stod som värd för detta EU-arrangemang var 1998 då Stockholm var kulturhuvudstad.

För 2014 ska en stad från vardera Sverige och Lettland utses till Europeisk kulturhuvudstad. Enligt det förslag rådet nu tagit ställning till ska regeringen uppdra åt Kulturrådet att fullgöra de samordningsuppgifter som inte faller på regeringen. Dit hör t ex att i december i år bjuda in Sveriges kommuner att kandidera till utmärkelsen, att svara för sekretariat för urvalsjuryn och att föreslå svenska jurymedlemmar. I september 2009 ska urvalsjuryn fatta beslut om förslag till svensk nominering och i januari 2010 fattar regeringen beslut om nominering. Senare under våren 2010 är det EU:s ministerråd som fattar det formella beslutet om vilken svensk stad som får utmärkelsen.

Flera svenska städer har redan förklarat sig intresserade av att kandidera.

Även efter det att nomineringen är klar och det formella beslutet fattat kommer Kulturrådet, enligt det förslag som nu finns, att ha vissa uppgifter i anslutning till Kulturhuvudstadsåret, bl.a. kring hanteringen av ett eventuellt statsbidrag till evenemanget.

Två europeiska städer i Sveriges närhet ligger dock före i planeringen. Nyligen blev det klart att Åbo och Tallin blir europeiska kulturhuvudstäder 2011.

Header logo