Kulturhuvudstad 2014 ska utses

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att samordna urvalsprocessen för en svensk kulturhuvudstad 2014. Kulturrådet ska bjuda in alla Sveriges kommuner att ansöka om titeln. I uppdraget ingår också att bistå den jury på 13 personer som ska granska ansökningarna och lämna förslag på vilken svensk stad som bör utses till kulturhuvudstad.

Sverige kommer år 2014 återigen vara värdnation för en europeisk kulturhuvudstad tillsammans med Lettland. Första gången var 1998, då Stockholm tilldelades titeln av EU:s kulturministrar. Förutsättningarna för att bli europeisk kulturhuvudstad har radikalt förändrats jämfört med 1998. EU-institutionerna har ett större inflytande på hela proceduren, alltifrån urvalsförfarandet, beslutfattandet och övervakningen till utvärderingen.

Inbjudan att kandidera ska publiceras på Kulturrådets webbplats före årsskiftet.  I början av 2008 kommer Kulturrådet att arrangera ett informationsmöte för intresserade kandidatstäder. Den stad som kandiderar till kulturhuvudstad skall presentera ett kulturprogram som uppfyller vissa kriterier vad gäller den europeiska dimensionen.

Sista oktober 2008 är sista ansökningsdag för kandidatstäderna. Urvalsjuryn beslutar om svensk nominering i september 2009. På våren 2010 fattar EU:s ministerråd formellt beslut om utnämningen. EU:s bidrag till projektet förväntas vara ca 14 miljoner kronor.

Header logo