Kulturrådet får en ny styrelse

Regeringen beslutade den 22 november om en ny instruktion för Statens kulturråd.  Av instruktionen framgår bland annat att Kulturrådet även i fortsättningen kommer att ledas av en styrelse. Den nya styrelsen kommer att ha fullt ansvar för Kulturrådets verksamhet.

Kulturdepartementet skriver i ett pressmeddelande: ”Statens kulturråd blir en styrelsemyndighet. Det innebär att styrelsen, som ska bestå av högst nio ledamöter, kommer att utgöra myndighetens ledning. I myndighetens arbetsordning kommer därefter ansvarsfördelningen mellan styrelsen och myndighetschefen att regleras.”

- Jag ser positivt på de förändringar som nu genomförs, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar. Att Kulturrådet blir en styrelsemyndighet är en bra lösning som ger både flexibilitet och styrka till myndigheten.

Ett arbete med att utse ordförande och ledamöter i den nya styrelsen för Kulturrådet pågår.

Header logo