Kulturrådet ska samordna ny musikallians

Regeringen kommer att satsa 30 miljoner kronor på att skapa en musikallians och bygga ut den redan existerande Dansalliansen, under åren 2008-2010. Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att under hösten samordna arbetet kring en musikallians.

Regeringen aviserade redan i vårpropositionen att man ville bygga ut den så kallade alliansmodellen. Tanken är att en ny musikallians ska fungera som de redan etablerade Teateralliansen och Dansalliansen. Det innebär att frilansande musiker kan få en anställning i alliansen och slippa stämpla mellan olika uppdrag. En musikallians ska också utveckla arbetsförmedling och stimulera konstnärlig utveckling.

Regeringen konstaterar att det finns ”ett antal gränsdragningsfrågor mellan olika genrer och arbets- och uttrycksformer att ta hänsyn till” när man utformar en musikallians. Kulturrådet ska därför utreda frågan i samråd med Musikerförbundet, Svensk Scenkonst, Sveriges yrkesmusikerförbund och Teaterförbundet.
Kulturrådet ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 15 november 2007.

Header logo