Litteratur dominerar Kultur i arbetslivet

Kulturrådet har fördelat 2,6 miljoner i projektbidrag inom ramen för Kultur i arbetslivet. Sammanlagt 8 projekt har fått bidrag och gemensamt för samtliga är att de uppfyller kravet på att ”främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt”.

De ansökningar som beviljats stöd fördelar sig över fem län. Tre projekt genomförs i Stockholms län och två i Västmanlands län, ett i Kronobergs län, ett i Västernorrland samt ett i Västerbottens län. Dessutom är två projekt av nationell karaktär.

Ser man till de olika konstområdena dominerar litteratur och läsande.

Arbetsplatsbibliotek


En samlad nationell satsning från LO-förbunden för inrättande av arbetsplatsbibliotek får stöd. Den genomförs i samarbete med ABF och Sveriges Författarförbund och omfattar bl.a. utbildning av lokala bokombud och olika former av läsfrämjande aktiviteter. Alla lokala och regionala LO-förbund ska kunna delta i projektet som främst riktar sig till mindre arbetsplatser och arbetsplatser som saknar tradition av att bygga upp arbetsplatsbibliotek
Prioritet har även givits projekt som omfattar utbildningsinsatser, metodutveckling och kunskapsspridning som ökar tillgänglighet till kultur och främjar fortsatt samarbete mellan kulturliv och arbetsliv. Transportarbetareförbundet får stöd för Boken på arbetsplatsen - ett tredagarsseminarium för bokombud från alla LO-förbund, arbetareförfattare och folkbildare. Seminariet har genomförts under sex år vid Brunnsviks folkhögskola och samlar ca 80-90 deltagare varje år. Fokus ligger på litteratur och läsfrämjande aktiviteter men i år kommer seminariet att även rymma fler konst/kulturområden för att ytterligare stärka redan befintliga nätverk mellan kulturliv och arbetsliv.

Eget skapande


Övriga projekt som beviljats stöd har en processinriktad arbetsmetod med fokus på eget skapande och ökat deltagande i kulturlivet. ABF Sundsvallsorten kommer att ge möjligheter för arbetstagare att starta rockband/orkester på olika arbetsplatser. ABF Södra Västerbotten kommer att driva ett projekt med skrivarverkstäder och workshops, litterära caféer och utställningar. LO-distriktet i Västmanland kommer att erbjuda anställda möjlighet att möta konstnärer, deras konstnärliga metod och arbetsteknik. Projektgruppen Twochange får stöd för ett filmprojekt med syfte att med filmen som konstnärligt uttryck och arbetsmetod göra verklighetsnära skildringar av samtida arbetsmiljöer. Arbetet inleds med workshops under ledning av professionella konstnärer. Åforsteatern ska, i samverkan mellan professionella kulturskapare, arbetstagare och ett stort antal av bygdens innevånare, skapa teater om arbetet i och runt Åfors glasbruk.

Ytterligare information:  
Ingrid Hemström, handläggare
Telefon: 08-519 264 94
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo