Minoritetskultur får stöd

Kulturrådet har fördelat närmare 7 miljoner kr till nationella minoriteters språk och kultur. Stödet är ett allmänt kulturstöd och ska främja språk och kultur hos sverige-finnar, tornedalingar, samer, judar och romer. De kulturella minoriteternas rättigheter regleras av Europarådets minoritetskonventioner och av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Sedan 2002 har Kulturrådet haft ett särskilt anslag för detta ändamål.

Kulturrådet har fördelat närmare 7 miljoner kr till nationella minoriteters språk och kultur. Stödet är ett allmänt kulturstöd och ska främja språk och kultur hos sverige-finnar, tornedalingar, samer, judar och romer. De kulturella minoriteternas rättigheter regleras av Europarådets minoritetskonventioner och av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Sedan 2002 har Kulturrådet haft ett särskilt anslag för detta ändamål.

Flera sverigefinska organisationer får stöd, däribland Finlandsinstitutet i Stockholm för sin biblioteksverksamhet och Finlands kulturinstitut för ”Kulturspridning” som syftar till att sprida finländsk kultur i Sverige.

Judiska museet i Stockholm och sällskapet för jiddisch och jiddischkultur får stöd för olika aktiviteter, bland annat en utställning – ”Judarna i Sverige år 2057” – som ska levandegöra och presentera ett antal framtidsbilder av judiskt liv i Sverige.

Romska kulturcentrum finns i Stockholm och Malmö. Båda dessa organisationer får verksamhetsstöd för 2007. Verksamheterna omfattar bl.a. föreläsningar, seminarier och barnverksamhet.

Tornedalsteatern får verksamhetsstöd för att stärka och utveckla den torndedalska identiteten och bevara språket meänkieli. Teatern samarbetar med samiska teatern och har bl.a. en omfattande verksamhet för barn och ungdomar. Finska kulturföreningen i Sverige får stöd för teaterverksamheten inom Uusi Teatteri, som fortsätter att utveckla samarbetet med Teater Västmanland i Västerås.

Kulturrådet har utöver ovanstående fördelat 690 000 kr till sju olika litteraturprojekt inom minoritetsområdet. Här finns bl.a. projekt som omfattar talböcker på samiska och bokutgivning på meänkieli och jiddisch.

Ytterligare information:
Heidi Pikkarainen, handläggare
Telefon: 08-519 264 38
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo