Momsen: Kulturrådet betalar ut en del av verksamhetsbidraget

Kulturrådets styrelse har beslutat att betala ut en del av verksamhetsbidraget för år 2007 till de institutioner inom scenkonstområdet som återfått retroaktiv moms och som omfattas av de förändrade momsavdragsreglerna.

Beslutet togs i avvaktan på en fördjupad analys av de enkätsvar Kulturrådet fått från institutionerna beträffande effekterna av de förändrade momsreglerna. En sådan analys ska ligga till grund för den rapport som ska lämnas till Kulturdepartementet senast den 15 februari.

INFORMATION

Header logo