Museerna har tappat 1,4 miljoner besökare

Besöksutfallet till och med tredje kvartalet 2007 för de 19 statliga museerna med fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år innebar en kraftig minskning med ca 1 420 000 besök. Detta motsvarar en nedgång på 39 procent jämfört med motsvarande period 2006 då dessa museer hade fri entré för samtliga besökare. Jämfört med 2005, som var det första året med generell fri entré, innebar besöksutfallet t o m tredje kvartalet 2007 en minskning på ca 40 procent. Det framgår av den rapport som Kulturrådet på fredagen lämnade till regeringen.

För årets första kvartal redovisades en kraftig minskning av publiksiffrorna, motsvarande ca 40 procent jämfört med besöksutfallet för första kvartalet 2006. Publikbortfallet under tredje kvartalet ligger på ungefär samma nivå. En generell slutsats måste därför vara, sägs i rapporten, att de kraftigt minskade publiksiffrorna för de tre första kvartalen 2007 måste ses mot bakgrund av att den generella fria entrén vid museerna slopades 1 januari 2007.

Rapporten redovisar besöksutvecklingen vid Arkitekturmuseum, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska museet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Arkitekturmuseet redovisar det mest dramatiska publikbortfallet från ca 291 000 rapporterade besök t o m tredje kvartalet 2006 till endast 56 000 besök t o m tredje kvartalet 2007. Detta motsvarar en nedgång på 81 procent. Hallwylska museet, Skoklosters slott och Livrustkammaren redovisar också stora bortfall på drygt 60 procent.

Ytterligare information:
Sten Månsson, statistiker
Telefon: 08-519 264 56
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo