Nya projekt för Kultur i arbetslivet

Teaterprojektet Dr Knock och utställningen Kvinnor i flygvapnet är två exempel på projekt som nu får stöd inom ramen för Kultur i arbetslivet. Kulturrådet fördelar den här gången drygt 1,8 miljoner i projektbidrag till sex olika projekt.

Flera av de projekt som nu får stöd är projekt som rör konst- och museiområdet. Virserums Konsthall får bidrag för ett projekt där arbetstagare inom LO-kollektivet ska berätta om sig själva i text, bild och ljud. Materialet presenteras sedan i form av en vandringsutställning. Flygvapenmuseum i Linköping får också stöd för en vandringsutställning kallad Kvinnor i flygvapnet. Skådebanan Dalarna stöd för projektet Migrerande museum, som sker i samarbete med Dalarnas museum.
 
Två teaterprojekt får bidrag inom ramen för stödformen Kultur i arbetslivet. Det ena är projekt Riddarhyttan, där gruppen Teatermaskinen ska genomföra ett teaterprojekt som gestaltar livet och arbetet efter industrialismen. Det andra är Kulturföreningen Sandviken vid Sandvikens vårdcentral som får bidrag till teaterprojektet Dr Knock.
 
Slutligen får också SKTF avd 281 (Region Skåne) bidrag för att starta ett arbetsplatsbibliotek på folktandvården i Trelleborg.
 
Syftet med bidraget Kultur i arbetslivet är att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt och att stödja långsiktiga läsfrämjande projekt på arbetsplatser.
 
Ytterligare information:
Ingrid Hemström, handläggare
Telefon: 08-519 264 94
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo