Nya titlar i klassikerserien

Allt går sönder av den nigerianska författaren Chinua Achebe och Vansinnesläkaren av ”den brasilianska litteraturens fader” Machado de Assis är exempel på nya klassiker för skolan. Kulturrådet har i uppdrag att ta fram 50 nya titlar i serien Alla tiders klassiker för skolan . 13 titlar har hittills föreslagits och 6 har kommit ut. Det är en arbetsgrupp som gör urvalet och beslutar om vilka titlar som ska ingå i den nya serien.

Under åren 1985-1995 gavs det ut 100 titlar i en klassikerserie för skolan. Syftet med utgivningen var att erbjuda skolorna att till lågt pris köpa klassisk litteratur i klassuppsättningar. Serien speglade den västerländska litterära kanon.

Inför budgetåret 2006 fick Kulturrådet i uppdrag från regeringen att utöka serien med ytterligare 50 titlar . Denna gång med fokus på litteratur från hela världen.

Bokförlagen får stöd från Kulturrådet för att ge ut klassikerna, men det är inte alla förlag som har nappat på möjligheten.

– Det måste bli mer attraktivt att ge ut klassikerna, säger Cay Corneliuson som är handläggare på Kulturrådet. Vi kommer nu att revidera stödet till klassikerserien och se över ersättningsnivåerna.

Två ekonomer ska på uppdrag av Kulturrådet utvärdera stödet till klassikerserien. De kommer bl.a. att intervjua bokförlagen och se om det är något som behöver förändras.

Arbetsgruppen för klassikerutgivning för skolan kommer att välja ut ytterligare 37 titlar fram till 2010.

Header logo