Partierna ska enas om kulturpolitiken

Regeringen presenterade idag direktiven för den kulturpolitiska översynen. Regeringen vill ha en ny kulturpolitik med en bred politisk förankring och man kommer bland annat att knyta en referensgrupp med representanter för samtliga riksdagspartier till utredningen. Ordförande i kommittén blir förlagschef Eva Swartz.

Kommittén ska utvärdera den statliga kulturpolitiken och lämna förslag på förändringar.

Enligt direktiven ska kommittén bl.a. överväga:
− behovet av förändringar i de nationella målen för kulturpolitiken,
− möjligheterna till utveckling och förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan staten, landstingen och kommunerna,
− möjligheten att tydliggöra statens långsiktiga uppgifter och åtaganden inom kulturområdet,
− förutsättningarna för att bredda ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både offentliga organ och enskilda aktörer,
− prioriteringar av statens insatser bl.a. för hur kulturpolitiken kan samspela med andra relevanta samhällsområden.
Kommittén skall också behandla den statliga förvaltningsorganisationen inom kulturområdet, det statliga institutionsväsendet och de statliga stödordningarna.

Som ledamöter i kommittén ingår bland andra Jonas Anderson, VD stiftelsen Framtidens kultur, Birgitta Englin, VD Riksteatern och Mats Sjöstrand, generaldirektör Skatteverket.
Förre överintendenten Keith Wijkander har utsetts till huvudsekreterare i utredningen.
 
– Utgångspunkten för översynen är att kulturområdet blir allt viktigare i 2000-talets Sverige. Därför behöver kulturpolitiken en mer framåtsyftande inriktning som tar utgångspunkt i sin samtid. En sektor som kännetecknas av inre dynamik, nyskapande och kreativitet har att förhålla sig till ett, som jag ser det, ganska rigitt ramverk, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008. Regeringen har ambitionen att kunna presentera en samlad proposition om kulturpolitiken under mandatperioden.

Header logo