Projekt som lockar till läsning

Kulturrådet har fördelat drygt 3,6 miljoner kronor i stöd för läsfrämjande insatser. Sammanlagt 13 projekt i olika delar av landet har fått bidrag. Kulturrådet har prioriterat projekt som bygger på bred samverkan, god förankring och långsiktighet. Det innebär ofta att projekten leds av folk- eller länsbibliotek. Verksamheten ska levandegöra litteraturen och locka till läsning.

Många projekt som får stöd vänder sig till förskolebarn. Regionbiblioteket i Skåne, Skellefteå kommun, Kävlinge kommun och Svenska Barnboksinstitutet får bidrag för olika insatser för små barn.

Göteborgs Integrationscenter, Linköpings kommun, Länsbiblioteket i Västerbotten och Malmö stadsbibliotek får stöd för projekt som har ett jämställdhets- eller integrationsperspektiv. I Västerbotten ska man till exempel arbeta med läsning tillsammans med pojkar och män i miljöer där många kulturer möts och i Malmö är det barn till frihetsberövade föräldrar som är målgruppen.

Dessutom får projekt i Herrljunga och Norrköpings kommuner, Landstinget i Uppsala och Malmö stadsbibliotek stöd för ytterligare projekt med läsfrämjande innehåll.

Ytterligare information:
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo