Skapande skola integrerar kulturen

– Det handlar om delaktighet och engagemang. Kulturen ska integreras i skolornas arbete. Det sa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vid ett arrangemang i Kulturrådets monter på Bok & Bibliotek på fredagen. Kulturministern talade bl.a. om de 55 miljoner som från och med nästa år avsätts för att stimulera arbetet med kultur i skolan. Satsningen har fått namnet Skapande skola och riktar sig till elever på högstadiet.

Bild på kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth– Det ska öka engagemanget för olika konstformer men också väcka nyfikenhet hos eleverna. Skapande skola förutsätter ett nära samarbete med professionella konstnärer.

Syftet är att stärka arbetet med kultur i landets högstadieklasser från och med nästa år. Flera rapporter visar att barns och ungdomars möjligheter att delta i det kulturella livet skiljer sig kraftigt åt. Skapande skola är en permanent satsning och ska inte betraktas som ett tillfälligt projekt, slår kulturministern fast.

– Den som inte kommer i kontakt med kultur i unga år känner sig ofta främmande inför den högre upp i åldrarna. Idag finns det skolor som inte ens har råd med bussbiljetter så att eleverna kan ta sig till t.ex. en teaterföreställning. Sådana hinder att möta kultur ska inte få finnas i framtiden, sade Lena Adelsohn Liljeroth.

Det är Kulturrådet som från och med nästa år ska fördela Skapande skola-pengarna. Hur detta skall ske kommer att fastställas inom kort.

Header logo