Statsbidrag ger mer musik

Kulturrådet har beviljat 22,4 miljoner kr till arrangerande musikföreningar för år 2007. Syftet med bidragen är att de ska leda till en ökad tillgång till levande musik i hela landet och ge arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker. Geografisk spridning och verksamhet till olika publikgrupper är viktiga kriterier vid bedömningen. Stödet ska också bidra till mångfald i det musikaliska utbudet i landet.

Svenska Jazzriksförbundet, Riksföreningen för Folkmusik och Dans, Sveriges Orkesterförbund samt Riksförbundet Sveriges Kammarmusikföreningar får bidrag både för central verksamhet och för fördelning bland sina medlemsföreningar.

Vid bidragsfördelningen har Kulturrådet särskilt prioriterat sådan verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar. En rad enskilda föreningar med sådan verksamhet får höjda bidrag inför 2007: Friz Corner i Stockholm arrangerar bl.a. konserter utan åldersgräns där även ungdomar under 18 år har tillträde. Även Kulturmejeriet i Lund har en ung profil med låga biljettpriser och bedriver dessutom en särskild uppsökande verksamhet bland unga. Inkonst i Malmö har en bred verksamhet med – förutom bildkonst – dans, film och litteratur och där särskilt musikverksamheten lockar många ungdomar. Kulturföreningen Humlan i Umeå inleder nästa år en verksamhet där man särskilt vänder sig till ungdomar under 18 år.

Samtliga föreningar som får bidrag av Kulturrådet har också kommunal och/eller regional finansiering.

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo