Stöd till bild- och formkonst

Kulturrådet har beslutat fördela sammanlagt 7,6 miljoner kr i verksamhetsbidrag till sex organisationer inom bild- och formområdet. Dessutom har 0,5 miljoner kr fördelats i form av särskilda projektbidrag. Syftet med bidraget är att det ska användas till utställningsverksamhet och kunskapsspridning samt för att stärka de yrkesverksamma bild- och formkonstnärerna i deras publikarbete.

Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar får de högsta verksamhetsbidragen. De bedriver en omfattande utställnings- och programverksamhet runtom i landet. De får dessutom projektstöd för att pröva nya metoder för tillgänglighet. Övriga organisationer som får stöd för sin verksamhet under 2007 är Grafiska Sällskapet, Föreningen Handarbetets Vänner, Svenskt Barnbildarkiv och Stiftelsen Gerlesborgsskolan.

Kulturrådet har också beslutat fördela sammanlagt 6,2 miljoner kr för verksamhet hos vissa utställare inom bildkonstområdet. Bidrag ges till sådana utställare som – huvudsakligen utan vinstsyfte – bedriver kontinuerlig utställningsverksamhet av samtida bild- och formkonst.
Vid bedömningen av ansökningarna har stor vikt lagts vid att utställningsverksamheten ska hålla en hög konstnärlig nivå och att verksamheten också omfattar pedagogisk verksamhet riktad till barn och ungdomar och till nya publikgrupper.

De flesta av de utställare som får stöd finns i storstadsområdena. I Stockholm får Tensta Konsthall, Färgfabriken och Index stöd, i Göteborg Röda Sten och i Malmö Form Design Center. Övriga bidragsmottagare är Grafikens Hus i Mariefred, Verkligheten i Umeå, Virserums konsthall i Kalmar län samt Stiftelsen Wanås Utställningar i Östra Göinge i Skåne.

Ytterligare information:
Ewa Dahlberg, handläggare (organisationer)
Telefon: 08-519 264 50
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Ola Olsson, handläggare (utställare)
Telefon: 08-519 264 12
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo