Stöd till mångkulturella organisationer

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 3,7 miljoner kr till sju mångkulturella organisationer. Bidragen ska användas för verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald. Samtliga organisationer som fått stöd har lokal och/eller regional medfinansiering samt har en verksamhet som är av nationellt intresse och är tillgänglig för allmänheten. Det är ändå olika inriktning på den verksamhet som stödmottagarna bedriver.

Intercult anordnar bl.a. kulturpolitiska seminarier och gör egna produktioner, Kurdiska biblioteket är världens enda bibliotek för de ca 25 miljoner kurder som finns över hela världen, Mångkulturellt centrum lägger tyngdpunkten på forskning och kunskapsuppbyggnad och organisationen Selam arbetar för att sprida musik från hela världen. Dessa fyra organisationer är de högst prioriterade stödmottagarna och får ett verksamhetsstöd på mellan 400 000 kr och 1,1 miljon kr.

Ytterligare information:
Heidi Pikkarainen, handläggare
Telefon: 08-519 264 38
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo