Tonsättarstöd även till fria grupper

Kulturrådet har fördelat 3,2 miljoner kr till 58 institutioner och fria grupper för samverkan med tonsättare. När bidraget infördes 1998 var syftet att ge regionala och lokala institutioner på scenkonstområdet möjlighet att beställa verk till sina föreställningar direkt av tonsättare. Från och med i år omfattar stödet även de fria grupper som har bidrag från Kulturrådet.

Kulturrådet har inför fördelningen behandlat 87 ansökningar. Ansökningarna har kommit från hela landet, även om Stockholm dominerar.

30 fria grupper och 18 institutioner får nu dela på sammanlagt 3 235 000 kr. Ett antal institutioner och grupper får stöd för flera projekt, bl.a. Musik Gävleborg, Norrbottensmusiken, Musik i Väst och Stockholms Kammarensemble. Bidragen avser i första hand tonsättararvoden.

Vid fördelningen har Kulturrådet prioriterat projekt där man bedömer att aktörer och konstarter kan mötas i konstnärligt spännande och nyskapande sammanhang. Dessutom har hänsyn tagits till verksamheter där nya aktörer kan utveckla sitt konstnärskap. Ungefär en fjärdedel av de projekt som nu får stöd involverar tonsättare som är relativt nyetablerade. Ett antal av de prioriterade projekten vänder sig till barn och unga.

Ytterligare information:
Veronica Lamppa Lönnbro, handläggare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo