Utlysning av EU:s nya kulturprogram

EU-kommissionen har publicerat den andra utlysningen för det nya kulturprogrammet 2007-2013. EU:s kulturprogram ger stöd till kulturella samarbetsprojekt mellan flera europeiska länder. Utlysningen gäller dessutom nätverksbyggande, samarbete med tredje land samt översättning av skönlitteratur.

Programmets huvudsyfte är att genom kulturellt samarbete ”bidra till skapandet av ett kulturområde som delas av europeiska medborgare och som grundar sig på ett gemensamt kulturellt arv”.

Den nya utlysningen omfattar:
- stöd till fleråriga kulturella samarbetsprojekt och kortare samarbetsprojekt, s.k. kulturella samarbetsinsatser,
- stöd till insatser som syftar till samarbete med tredje land (i det här fallet Indien och Kina),
- stöd till litterära översättningar,
- stöd till organisationer som är aktiva på europeisk nivå inom kulturområdet,
- stöd för nätverksbyggande mellan organisationer som gör utvärderingar eller konsekvensbedömningar på det kulturpolitiska området.

Stöd kan sökas av alla typer av kulturorganisatörer (däremot inte av privatpersoner) från de länder som deltar i kulturprogrammet. Nytt för 2008 är bl.a. att översättningsstödet kan sökas vid två tillfällen och att ansökningsförfarandet för kulturella samarbetsprojekt är uppdelat i två steg.
Den som planerar att söka stöd kan kontakta Kulturkontakt Sverige för råd och hjälp med ansökan.

Header logo