Utvecklingsbidrag till scenkonsten

Kulturrådet har fördelat 2,9 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till institutioner inom scenkonstområdet. Sammanlagt har 13 projekt fått stöd. Kulturrådet har prioriterat projekt som syftar till att öka samverkan och samarbetet inom scenkonstområdet.

Västmanlandsmusiken får till exempel bidrag till ett samarbete mellan Västerås Sinfonietta och koreografen Kajsa Giertz med dansare. Länsmusiken i Stockholm får utvecklingsbidrag för ett samarbetsprojekt med Stockholm Early Music Festival. De ska tillsammans genomföra konsertserien Early Music LIVE för barock-, renässans- och medeltida musik.

Kulturrådet har också valt att prioritera projekt där man försöker nå nya publikgrupper. Malmö Opera och Musikteater är en av de institutioner som har fått utvecklingsbidrag för att vidareutveckla publikarbetet och nå nya publikgrupper. Även Teater Västmanland får bidrag för att utveckla arbetet med barn och unga.

Syftet med utvecklingsbidraget är bl.a. att stärka institutionernas arbete med att nå nya publikgrupper, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer. Vid bidragsgivningen har Kulturrådet särskilt tagit hänsyn till att projekten är regionalt och lokalt förankrade.

Ytterligare information:
Veronica Lamppa Lönnbro, handläggare
Telefon: 08-519 264 24
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo