Utvecklingsstöd stärker scenkonsten

Kulturrådet har fördelat drygt 8,4 miljoner kr i utvecklingsbidrag till teatrar, orkestrar och länsmusikorganisationer. Sammanlagt 15 projekt har fått stöd. Syftet med bidragen är bl.a. att stärka institutionernas arbete med att nå nya publikgrupper, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer. Vid bidragsgivningen har Kulturrådet särskilt tagit hänsyn till att projekten är regionalt och lokalt förankrade.

Samarbetsorganisationen Länsteatrarna i Sverige får bidrag för tredje året av det samverkansprojekt som syftar till att stärka arrangörsledet och öka teatrarnas turnerande i hela landet. Även Riksteatern ingår i samarbetet.

Kulturrådet har fördelat drygt 8,4 miljoner kr i utvecklingsbidrag till teatrar, orkestrar och länsmusikorganisationer. Sammanlagt 15 projekt har fått stöd. Syftet med bidragen är bl.a. att stärka institutionernas arbete med att nå nya publikgrupper, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer. Vid bidragsgivningen har Kulturrådet särskilt tagit hänsyn till att projekten är regionalt och lokalt förankrade.
Samarbetsorganisationen Länsteatrarna i Sverige får bidrag för tredje året av det samverkansprojekt som syftar till att stärka arrangörsledet och öka teatrarnas turnerande i hela landet. Även Riksteatern ingår i samarbetet.

Norrbottensmusiken och Norrbottens kammarorkester får stöd för den nya ensemble – NEO – för nutida musik som inrättades förra året. Stödet avser det andra av tre projektår. Gotlands kommun, Västra Götalandsregionen och Musik i Syd/Kronoberg får vardera 300 000 kr för att förbereda ISCM:s internationella världsmusikdagar 2009 som arrangeras på tre platser i Sverige. Arrangemanget är ett av de mest prestigefyllda inom hela konstmusikområdet och kommer att ha deltagande från hela världen.

Även dansen har prioriterats vid fördelningen. Vara Konserthus och Länsteatern på Gotland får bidrag för fortsatt satsning på en scen för den professionella dansen. Musik för Örebro län får bidrag för att samverka med danskompaniet Raande-Vo och koreografen Lena Josefsson.

Sörmlands Musik och Teater har fått stöd för projektet Text Direkt som syftar till att ge ungdomar mellan 15 och 21 år möjlighet att under professionell ledning kunna utveckla dramatiskt skrivande. Ett annat exempel på ungdomars eget skapande är Norrlandsoperans musikprojekt ”Mosaik” som riktar sig till ungdomar i särskola samt till flykting- och invandrarelever.

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo