Våra kulturvanor granskas av EU

Svenskarna toppar statistiken både vad gäller kulturkonsumtion och eget kulturskapande i Europa. Det visar en ny rapport från EU-kommissionen där man kartlagt de kulturella värderingarna i EU:s medlemsländer. Undersökningen visar bl.a. att 93 procent av alla svenskar ägnar sig åt eget kulturskapande som t.ex. konsthantverk och fotografering, vilket kan jämföras med EU-genomsnittet på 62 procent.

I rapporten från EU-kommissionen konstaterar man att kulturen är viktigt för EU-medborgarna. Hela 76 procent av svenskarna anser att kulturen är viktigt för dem och ju högre utbildning man har desto högre värdesätter man kulturen.

Sverige ligger långt över EU-genomsnittet när det gäller eget kulturutövande. Svenskarna ägnar sig åt att skriva, dansa och fotografera i långt större utsträckning än övriga Europa. I Sverige sjunger vi t.ex. mer än i något annat EU-land, 40 procent av svenskarna uppger att de sjunger jämfört med 15 procent vilket är genomsnittet för EU

EU-undersökningen visar också att de stora kulturkonsumenterna är unga välutbildade storstadsbor. De vanligaste kulturaktiviteterna är att ta del av kulturprogram i radio och tv eller läsa böcker

Sverige toppar listan över kulturkonsumtionen i Europa . Hela 87 procent av svenskarna uppgav att de läser minst en bok om året. Svenskarna ligger också i topp när det gäller antalet biobesök och högt upp på listan över antalet besök på museer och folkbibliotek.

I rapporten frågade man också vad det är som hindrar EU-medborgarna från att ta del kulturen och då svarade 42 procent att det var bristen på tid och 29 procent att det var för dyrt. Bland svenskarna var det 52 procent som ansåg att det var bristen på tid som gjorde att de inte tog del av kulturen

Undersökningen är gjord av TNS Opinion & Social på uppdrag av EU-kommissionen. De intervjuade 26 755 personer i 27 EU-länder, mellan den 14 februari och 18 mars 2007.

Header logo