Ytterligare miljoner till fria teatergrupper

Kulturrådet har fördelat 3,2 miljoner kr till 23 fria teatergrupper för enstaka föreställningar och/eller projekt . Det är andra fördelningstillfället för 2007. Totalt har Kulturrådet avsatt 54 miljoner kr till fria teatergrupper under innevarande år. Merparten avser den samlade verksamheten för 2007 och fördelades före årsskiftet.

En viktig utgångspunkt vid den nu aktuella bidragsgivningen har varit att verksamheten ska stimulera konstnärlig utveckling och förnyelse samt ökad tillgänglighet. Kulturrådet har dessutom lagt särskild vikt vid – förutom konstnärlig kvalitet och förnyelse – mångfald, genrebredd, regional spridning och ett barn- och ungdomsperspektiv.

Fyra av de grupper som nu får stöd har sin bas i Stockholm, fem verkar huvudsakligen i Skåne, sex i Västra Götaland, tre i Norrland och en i Örebro län. De resterande fem kan karakteriseras som nationella grupper eftersom de bedriver turnerande verksamhet i stora delar av landet. Elva av de grupper som nu får stöd riktar sin verksamhet huvudsakligen till barn och ungdomar.

Ytterligare information:
Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo