27 miljoner till kultur i skolan

Kulturrådet fördelar nu drygt 27 miljoner kronor till 152 kommuner och friskolor i hela landet. Det är första gången Kulturrådet fördelar detta bidrag, kallat Skapande skola, och det ska användas för att långsiktigt integrera kulturen i skolan.
– Det är roligt att intresset för Skapande skola är stort och det är ett viktigt steg för att stärka kulturens roll i skolan, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

I januari 2008 fick Kulturrådet regeringens uppdrag att fördela bidraget Skapande skola. Syftet med bidraget är att långsiktigt integrera kulturen i grundskolans årskurser 7–9. Under 2008 har Kulturrådet 53,5 miljoner kronor att fördela. I denna första ansökningsomgång fördelas 27 miljoner kronor till 152 kommuner och friskolor. Det betyder att cirka hälften av Sveriges elever i årskurserna 7–9 berörs av insatserna. Pengarna gör det möjligt för skolorna att låta eleverna möta professionell kultur i eller utanför skolan samt ge dem möjlighet att skapa själva.

Intresset för bidraget har varit stort. Kulturrådet har, trots en kort ansökningstid, tagit emot och behandlat 171 ansökningar. Det ansökta beloppet uppgår till 71 miljoner kronor. Ansökningarna gäller insatser inom alla konstområden, med viss övervikt för scenkonsterna, film, bild och form, och litteratur. Också den geografiska spridningen har varit god.

– Det är särskilt glädjande att samtliga län finns representerade redan i denna första ansökningsomgång, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Av de totalt 171 ansökningarna kommer 149 från kommuner och kommundelsnämnder och 22 från friskolor. För att få bidrag krävs en handlingsplan där huvudmannen för den kommunala skolan eller friskolan beskriver hur man planerar att arbeta med kultur som en del i lärandet i skolan. På många håll i landet finns redan ett gott samarbete mellan kultur och skola, vilket har resulterat i handlingsplaner som är väl förankrade hos både huvudmännen och kulturlivet.
I andra fall tas det första steget i samarbetet mellan kultur och skola nu.

Eftersom ambitionsnivån bland landets kommuner och friskolor är hög har Kulturrådet gjort en generös bedömning av handlingsplanerna detta första år.

Ytterligare information:
Michael Matz, projektledare
Telefon: 08-519 264 73
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Thorleif Warmboe, informatör
Telefon: 08-519 264 35
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

 


 

Header logo