2,8 miljoner till svenska skivbolag

Martin Fröst i samarbete med Göteborgs symfoniker och Frida Hyvönen är två exempel på artister som nu får produktionsstöd. Kulturrådet fördelar nästan 2,8 miljoner kronor i produktions-, marknads- och utvecklingsstöd till 42 produktioner på 37 olika skivbolag.

Större delen av bidraget går till produktionsstöd. Det är en stor bredd på de produktioner som nu får stöd, från artister som Dungen till svenska dragspelsmästare. Skivbolaget Hybris får ett utvecklingsstöd på 350 000 kronor.

Kulturrådet fördelar sammanlagt 5,6 miljoner kronor i fonogramstöd för år 2008 och det här är årets andra fördelning. Fonogram är en samlingsbenämning för ljudbärare av musik i olika former, exempelvis vinylskiva och CD-skiva.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Ytterligare information:
Hasse Lindgren, handläggare
Telefon: 08-519 264 37
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

BIDRAGSFÖRDELNING

Header logo