6,3 miljoner till internationell och interkulturell verksamhet

Kulturrådet har i dagarna fördelat 4,1 miljoner kronor i extra verksamhetsbidrag till fria musik-, teater och dansgrupper och utställare för deras internationella verksamhet samt 2,2 miljoner kronor i bidrag till internationellt och interkulturellt utbyte.

– Det internationella och interkulturella perspektivet är prioriterat och självklart i utvecklingen av konsten och kulturen och i Kulturrådets arbete. Mångfalden ökar, både för de som producerar kultur och för de som tar del av den, säger Annika Levin, verksamhetsledare för internationella frågor på Kulturrådet.

Extra internationellt verksamhetsstöd
35 fria grupper inom musik-, teater och dansområdet och utställare som redan idag har en utvecklad internationell verksamhet har fått ett extra öronmärkt verksamhetsstöd för att vidareutveckla sina internationella kontakter.

Det extra verksamhetsbidraget om 4,1 miljoner kronor går bland annat till Röda Stens Kulturförening och Kilens Art Group till deras internationella verksamhet i Sverige. Lilith Performance Studio får bidrag till sin internationella teaterverksamhet och bland andra Peter Bjorn and John, The Tiny, Ale Möller Band, Sofia Karlsson, Oddjob och The Gothenburg Combo får bidrag till musikturnéer.

Kulturrådet fördelar även bidrag till internationellt kulturutbyte. Projekten är mer omfattande och långsiktigare än vid tidigare ansökningsomgångar och Kulturrådet fördelar också mer pengar än vanligt.

Inom bild- och formområdet får bland annat Konsthall C:s projekt Immigrant Files med konstnären Carlos Motta bidrag. Bland de dansprojekt som får bidrag kan nämnas Loco Motions Mässprojekt, som ska föra ut svensk danskonst på en internationell arena. Nya Ingmar Bergman International Theatre Festival får stöd för två internationella symposier under festivalen.

Två barnkulturprojekt i Rom får bidrag. Det ena är det gränsöverskridande Den osynliga maten, där Kulturverket i Umeå samarbetat med en rad kulturutövare i Italien. Projektet utgår från barns och ungas tankar om mat och har resulterat i 12 maträtter, två symfonier, en bok och kostymer. Projektet ska presenteras på Norrlandsoperan i Umeå och på Audiotorium i Rom. Pengar går också till en större barnkulturfestival på barnmuseet Explora som bland annat innefattar seminarium om barnkultur. Medarrangör är Sveriges ambassad i Rom.
Dessutom stöds bland annat Re:Orient för att utveckla samarbeten mellan musiker i Sverige och Turkiet.

Ytterligare information:
Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89, 076-540 10 89
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Annika Levin, verksamhetsledare internationella frågor
Telefon: 08-519 264 42, 076-540 10 42
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, tf. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo