73 miljoner till jobb inom kultursektorn

Kulturrådet har fördelat närmare 73 miljoner kr till sysselsättningsskapande åtgärder inom kulturområdet. Beslutet väntas ge drygt 200 årsverken. Syftet är att stödja vård, bevarande och tillgängliggörande av föremål, samlingar och arkivalier. Projektet – Access – inleddes under 2006 då sammanlagt 271 miljoner kr fördelades av Kulturrådet. 2007 fördelade vi 248 miljoner kr. I årets budgetproposition avsattes ytterligare 75 miljoner kr varav merparten fördelas vid detta tillfälle.

Bidragen ges för kostnader för personer som anställs inom ramen de projekt/verksamheter ansökan avser. Bidrag får ges med högst 30 000 kr per månad och anställd.

Samtliga projekt som fått bidrag denna gång inleddes under 2006 och 2007 och har fått accesstöd tidigare. Alla har bedömts väl motsvara de krav som ställs på bidragsmottagare och har haft en god sysselsättningseffekt. Stora projekt – sett till antalet förväntade anställda – som nu får fortsatt stöd finns i bl.a. Stockholm, Västerbotten, Västra Götaland och Jämtland.

Bidrag har fördelats till sammanlagt 138 projekt inom: arkivområdet, biblioteksområdet, hembygdsrörelsen, musei- och kulturmiljöområdet, scenkonstområdet, samt till övriga myndigheter, institutioner och organisationer.

Ytterligare information:
Jelena Jesic, Handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo