7,6 miljoner i utvecklingsbidrag till regionala museer

”K-märkt på schemat” och ”Drömmar av glas” är exempel på utvecklingsprojekt som nu får stöd av Kulturrådet. Det är sammanlagt 25 regionala museer som får dela på totalt 7,6 miljoner. Främsta syftet med bidraget är att nå nya publikgrupper och granska museernas samlingar.

Bidragen varierar mellan 100 000 och 900 000 kronor. Flera av de projekt som nu får bidrag handlar om att göra museerna mer tillgängliga för allmänheten. Göteborgs stadsmuseum får till exempel bidrag för projektet ”100 % work” där man låter arbetslösa ta ansvar för Stadsmuseet under ledning av konstnären Jörgen Svensson. Vid Malmö Museer planerar man för projektet ”Rätten till kulturarv”, ett internationellt samarbetsprojekt som vill lyfta fram allas rätt till sitt kulturarv.

Kulturrådet prioriterar även denna gång projekt som syftar till att öka barns och ungas tillgång till kultur. Smålands museum – Sveriges glasmuseum – får till exempel bidrag för ett projekt som ska ge synsvaga barn och ungdomar möjlighet att uppleva glas. Projektets idé är att ”låta glaset berätta sin saga för någon vars ögon inte kan uppfatta hur ljuset reflekteras genom ett slipat 1800-talsglas”.

Det största bidraget på 900 000 kronor går till projektet ”K-samsök”, som Västarvet i Västra Götaland står bakom. Det är ett nationellt samarbetsprojekt som ska utveckla en gemensam söktjänst för museernas samlingar via Internet.

Intresset för att söka bidrag till olika utvecklingsprojekt är stort bland de regionala museerna och sammanlagt ansökte de om drygt 29 miljoner kronor.

Ytterligare information:

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


 

Header logo