Allt färre ungdomar läser böcker

Allt färre ungdomar läser böcker eller besöker ett bibliotek, det visar ny statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av Kulturrådet. Statistiken som redovisar svenska folkets bokläsande och biblioteksbesök under de senaste 25 åren visar på tydliga förändringar i våra läsvanor. Andelen ungdomar som läser böcker liksom andelen ungdomar som besöker bibliotek minskar kraftigt. I den äldre delen av befolkningen däremot är andelarna som läser böcker och besöker bibliotek större än tidigare.

Svenska folkets bokläsande är tämligen konstant, åtta av tio uppger att de har läst en bok under det senaste året. Det finns dock stora skillnader mellan könen och män läser idag inte lika ofta böcker som kvinnor. År 2006 uppgav 71 procent av männen att de läst en bok under det senaste året, vilket är en nedgång från 78 procent sedan i början av 1980-talet. Kvinnornas litteraturintresse har däremot ökat successivt under samma period och nästan nio av tio kvinnor uppger nu att de har läst en bok under det senaste året.

Statistiken visar också på stora skillnader mellan olika åldergrupper. Andelen unga män (16-19 år) som uppger att de har läst en bok under det senaste året har minskat med 12 procentenheter från 1998-99 till år 2006. Detsamma gäller yngre kvinnor där minskningen är tio procentenheter under samma period.  I den äldre delen av befolkning är resultatet det omvända, bland medelålders och framför allt äldre kvinnor har bokläsandet istället ökat.

Statistiken visar också att biblioteksbesökandet har minskat under de senaste åren. Störst är nedgången i de yngre åldersgrupperna. Andelen unga män som besökte ett bibliotek någon gång under året har sjunkit från 78 procent 1998-99 till 47 procent år 2006.

Den nya statistiken över bokläsande och biblioteksbesök presenterades vid ett seminarium på Bokmässan i Göteborg idag. Erik Peurell, samordnare för statistikfrågor på Kulturrådet, diskuterade våra läsvanor med författaren Jonas Hassen Khemiri och projektledaren Alejandra Fuentes (som också är styrelseledamot i Statens kulturråd).

Under hösten 2008 kommer Kulturrådet att publicera en samlad volym med statistik om svenska folkets besöks-, konsumtions- och utövandevanor från flera områden i kulturlivet.
Statistiken över nya kulturvanor bygger på specialbearbetningar från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden (ULF).

Ytterligare information:
Erik Peurell, utredare
Telefon: 08-519 264 81, 076-540 10 81
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo