Bättre framförhållning för den fria scenkonsten

Kulturrådet kan redan i år besluta om bidrag till den fria scenkonsten för kommande budgetår. Ett s.k. bemyndigande från regeringen har gjort det möjligt för Kulturrådet att besluta om bidrag till de fria teater- dans- och musikgrupper på upp till 80 miljoner kronor för budgetåret 2009.


Ett bemyndigande innebär att en myndighet kan fatta beslut om bidrag upp till en viss summa och för ett visst ändamål, innan pengarna finns tillgängliga hos myndigheten.

Förslaget innebär att de fria teater-, dans- och musikgrupperna nu får bättre planeringsförutsättningar i sin verksamhet.  Kulturrådet har ambitionen att fatta beslut om bidrag för 2009 under oktober 2008. Det kommer att ge de fria grupperna en bättre framförhållning. De kan då planera sina produktioner och rekrytera kulturutövare i god tid.

Header logo