Bidrag till bibliotekens e-tjänster

Kulturrådet har beslutat att fördela drygt 3,1 miljoner kr i bidrag för regional biblioteksutveckling. Kulturrådet har den här gången prioriterat e-tjänster och andra digitala samarbetsprojekt. Länsbiblioteket i Västmanland får till exempel 75 000 kronor till projektet Skokartongen och Regionförbundet i Kalmar län få bidrag för projektet ”En digital dörr in till vuxenutbildningsresurser”.

Sammanlagt tio regionbibliotek får nu stöd. Regionbiblioteket i Stockholm får sammanlagt 1,4 miljoner kronor i bidrag till tre olika projekt. Dessa projekt ska genomföras i samverkan mellan flera regionbibliotek och kan komma många av landets bibliotek tillgodo. Länsbiblioteken i Västmanland, Örebro, Jönköping, Västernorrland, Västerbotten och Kalmar får också bidrag till olika projekt. Dessutom får Informations och Lånecentralen bidrag för att utveckla en nationell portal för kompetensutveckling av biblioteken.
 
Utvecklingsbidrag till länsbiblioteken ska gå till strategiskt utvecklingsarbete för att stärka folkbibliotekens ställning. Kulturrådet har denna gång också prioriterat projekt som vill utveckla biblioteket som mötesplats, läsfrämjande arbete och samverkan för statistik och verksamhetsutveckling.
 
Ytterligare information:
Mats Hansson, handläggare
Telefon: 08-519 264 95
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo