EU-stöd till svenska arrangörer

EU-kommissionen har nu beslutat om vilka projekt som får stöd från Kulturprogrammet 2008. Östersjöns författar- och översättarcentrum och tidskriften 00-tal är två av totalt tio svenska arrangörer som nu får EU-bidrag för kortare kulturprojekt. Ytterligare tre projekt som löper under flera år har svensk medarrangör.

I år finns ett svenskt förlag med i översättningsstödet: Norstedts förlag får cirka 15 000 euro för att översätta L’invitée av Simone de Beauvoir till svenska. Ett svensklett projekt får stöd: Östersjöns författar- och översättarcentrum får närmare 200 000 euro för projektet Common Sea – come and see! Därutöver finns nio svenska arrangörer med i de 89 kortare projekten (upp till 24 månader) som fått stöd, bland andra Föreningen Svenska Tonsättare och Kulturarv utan gränser.

Elva fleråriga projekt (3-5 år) får stöd från EU. Svenska arrangörer ingår i tre av dem. Bl.a. är Statens museer för världskultur med och delar på drygt 2,4 miljoner euro i projektet Musée d’ethnographie & cultures de monde, som leds av Musée Royal de l’Afrique Centrale i Belgien. Andra svenska arrangörer är Ensemble Ars Nova och Malmö Musikhögskola som deltar i projektet Integra II – a European Composition and Performance Environment for Sharing Live Music Technologies. Projektet, som leds av Birmingham Conservatory, får ca 923 000 euro. Cullbergbaletten får del av drygt 2,4 miljoner euro i projektet Jardin d’Europe, som leds av organisationen Dance Web.

Header logo