En miljon till jämställdhetsprojekt

Scenkonstens chefer ska utbildas i jämställdhet och genusperspektiv, föreningen Viktoria ska arrangera inspirationsutbildningar om genus och sexualitet och Sveriges Orkesterförbund ska lyfta fram kvinnliga kompositörer från 1800-talet. Det blir resultatet när Kulturrådet nu har fördelat nästan en miljon kronor i stöd till tre jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet.

Syftet med bidraget är att långsiktigt främja jämställdhet inom scenkonstområdet och Kulturrådet har denna gång valt att prioritera tre av totalt 16 ansökningar.

Det största bidraget, på 600 000 kronor, går till Teaterförbundet som tillsammans med Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund ska genomföra utbildningsprogrammet ”Jämställdhet inom ledarskap och konstnärlig gestaltning”. Utbildningen ska ge chefer och konstnärliga ledare inom scenkonsten verktyg för att arbeta med jämställdhet med fokus på den konstnärliga gestaltningen.

Sveriges Orkesterförbund får 140 000 kronor i bidrag för att öka svenska orkestrars kännedom om tidiga kvinnliga kompositörer och Föreningen Viktoria får 250 000 kronor för att erbjuda utbildningar om genus och sexualitet till institutioner och grupper inom scenkonsten.

Kulturrådet fick under 2007 i uppdrag av regeringen att stärka jämställdheten på scenkonstområdet. Kulturrådet ska genomföra en kartläggning och fördela sammanlagt tre miljoner kronor i bidrag under 2007–2009 till projekt som kan stimulera jämställdheten inom teater-, dans- och musikområdet. Arbetet sker i samråd med Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen.

Ytterligare information:
Anna Klerby, projektledare
Telefon: 08-519 264 90
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo