Entreprenörskap inom kulturområdet

Kulturrådet bör tillsammans med ett antal andra myndigheter få i uppdrag av regeringen att främja samverkan mellan kultur och näringsliv. Det föreslås i en rapport som Kulturrådet nyligen lämnat till Kulturdepartementet. Uppdraget bör vara minst treårigt och omfatta minst 15 miljoner kronor per år.

Kulturrådet fick i december 2007 i uppdrag av regeringen att i samverkan med Verket för näringslivsutveckling (Nutek) komma med förslag på hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas inom kulturområdet.

I rapporten föreslår Kulturrådet bland annat att man tillsammans med Nutek, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet ska få ett uppdrag av regeringen att främja samverkan mellan kultur och näringsliv.

Det gemensamma uppdraget föreslås innehålla följande delar:

  • utveckling av statistik inom området kreativa näringar,
  • främjande av entreprenörskap och företagande vid universitets och högskolors kulturutbildningar,
  • utveckling av en branschguide för kulturföretagare,
  • stöd till produktutveckling och marknadsföring i små kulturföretag,
  • kompetensutvecklingsinsatser för myndigheter och andra aktörer rörande kultur och näringsliv.

I rapporten som Kulturrådet nu har lämnat till Kulturdepartementet görs en översiktlig redovisning av entreprenörskap och företagande inom myndighetens verksamhetsområde. Många av de olika stödsystem som Kulturrådet hanterar utgör indirekt eller direkt stöd till entreprenörskap och företagande inom kulturområdet.

Rapporten ger också några exempel på hinder för utveckling av entreprenörskap och företagande inom kulturområdet. Sådana hinder kan finnas i lagstiftningen t.ex. rörande patent, upphovsrätt, varumärken och design eller mönsterskydd. De kan också finnas när det gäller olika bidragsregler.

Header logo