Ett manifest för en reformerad kulturpolitik

Utveckla kulturpolitiken och förbättra finansieringen inom kulturområdet! Det är uppmaningar som Kulturrådets styrelse nu riktar till Kulturutredningen. Kulturrådets styrelseordförande Mats Svegfors och generaldirektör Kennet Johansson har idag presenterat ett manifest för en reformerad kulturpolitik.

Kulturrådet har sedan årsskiftet en ny styrelse med fullt ansvar för verksamheten. Styrelsen har nu diskuterat och kommit fram till ett antal kulturpolitiska prioriteringar och ställningstaganden.

Det kulturpolitiska manifest som Kulturrådet idag presenterar innehåller en rad ställningstaganden för att förnya och utveckla den statliga kulturpolitiken. Kulturrådets styrelse pekar bl.a. på att det är nödvändigt med kraftfulla satsningar på svensk kulturpolitik och att det är i samverkan med t.ex. andra politikområden som kulturen får verklig betydelse.

I manifestet tar Kulturrådets styrelse också upp flera aktuella frågor som t.ex. kulturlivets internationalisering, kulturpolitikens kunskapsbehov och avvecklingen av Stiftelsen framtidens kultur.

Den självklara nyckelfrågan i kulturpolitiken handlar om pengarna till kulturen. Kulturrådet vill:

 • att fritt disponibla medel tillförs för nyskapande satsningar inom kulturområdet
 • att regeringen ökar friheten för Kulturrådet att omfördela medel mellan olika ändamål
 • utveckla rollen som kulturlivets internationella samordnare
 • verka för ökade möjligheter för stöd till internationellt kulturutbyte och samverkan inom kulturområdet, även inom ramen för det svenska biståndet
 • medverka i lanseringen av svensk kultur utomlands
 • förbättra villkoren för entreprenörskap inom kulturområdet
 • eftersträva att hitta nya finansierings- och samarbetspartners inom kulturområdet
 • att regeringen vidtar åtgärder så att de akuta problemen med pensionspremier vid institutioner kan hanteras på ett rimligt sätt eftersom scenkonstinstitutionernas ekonomiska situation kommer att vara mycket trängd under de närmaste åren, särskilt inom opera, musikteater och dans
 • att pris- och löneomräkningen för anslag inom kulturområdet anpassas till områdets särskilda villkor
 • att systemet med marknadshyror avskaffas för de institutioner som inte har något egentligt val
 • få fleråriga bemyndiganden för viktiga delar av kulturrådets anslag

Det kulturpolitiska manifestet har Kulturrådets styrelse nu överlämnat till Kulturutredningen.

– Vi är mycket angelägna om att Kulturutredningen i sitt utredningsarbete och sina slutsatser tar tillvara den breda och samlade kompetens och de erfarenheter som Kulturrådet har, säger Kulturrådets styrelseordförande Mats Svegfors.

Kulturutredningen är tillsatt av regeringen för att se över kulturpolitikens inriktning och arbetsformer och lämna förslag till förändringar. Utredningen tillsattes i juni 2007 och ska redovisa sitt arbete till Kulturdepartementet senast den 31 december 2008.

Ytterligare information:
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo