Fler besöker landets konsthallar

Antalet besökare på landets konsthallar har ökat med 50 procent under 2007 jämfört med året innan, det visar ny statistik från Kulturrådet. Det är framför allt besök från förskolor och skolor som har ökat och nästan fördubblats under förra året.
– Intresset för konst och konstutställningar har ökat kraftigt. Det känns extra roligt att barnen får möjlighet att besöka konsthallarna och kanske själva får vara med och skapa och måla, säger Erik Åström som är sakkunnig på Kulturrådet.

I rapporten Museer och konsthallar 2007 redovisar Kulturrådet verksamheten vid 216 museer och konsthallar. Statistiken innehåller bland annat uppgifter om samlingar, publika aktiviteter, öppethållande och entréavgifter.

Statistiken visar att samtidigt som landets konsthallar får allt fler besökare tappar de kommunala museerna besökare. Den största minskningen av antalet besökare drabbar dock de centrala museerna som under 2007 återinförde entréavgifter för besökare över 19 år. Dessa museer förlorade tillsammans cirka 1 934 000 besök, vilket motsvarar en publiknedgång om 39 procent jämfört med 2006.

Det totala antalet besökare vid museerna och konsthallarna var dock högre under 2007 än det var före det att fri entré infördes vid de statliga museerna. Under 2007 fick landets museer och konsthallar ta emot totalt 18,9 miljoner besökare, vilket kan jämföras med 15 miljoner besökare per år 1997-2003.

Kulturrådets rapport visar också att sponsring utgjorde cirka 1,4 procent av intäkterna för museer och konsthallar. De institutioner som har högst andel sponsormedel är Moderna museet, Nordiska akvarellmuseet, Kulturen i Lund och Millesgården.

Av statistiken framgår att landets museer och konsthallar under 2007 har arbetat intensivt med att dokumentera sina samlingar digitalt. Nu finns cirka 4,2 miljoner föremål och fotografier tillängliga via Internet.

Museistatistiken ingår sedan 1985 i Sveriges officiella statistik.

Ytterligare information:
Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40, 070-558 15 74
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se 

Header logo