Flera fria dansgrupper och koreografer får stöd

Kulturrådets styrelse har idag beslutat att ge 35 fria dansgrupper och koreografer nästan 18 miljoner kronor i produktionsbidrag för år 2008. Ccap under ledning av Cristina Caprioli, E=mc2 Danskonst med Gun Lund och gruppen Weld från Stockholm är exempel på grupper som får produktionsbidrag.

Totalt 26 fria dansgrupper och koreografer får årliga produktionsbidrag. Det finns flera nya namn bland de grupper som nu får årliga bidrag, bland andra Embla Dans & Teater, Re Act/Malin Elgán och Claire Parsons Co.
 
Nio grupper får enstaka produktionsbidrag, bland dem kan nämnas Rytm bá, Nomo Daco, Twisted Feet Dance Company och K. Kvarnström & co.
 
I år får 35 fria dansgrupper och koreografer stöd vilket är en ökning jämfört med föregående år då 33 grupper fick stöd. Kulturrådet fördelar i år nästan en miljon mer i bidrag till fria dansgrupper och koreografer jämfört med år 2007.

Ytterligare information:
Karin Nilsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, t.f. presschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo