Fördelning av stöd till arrangörer inom dansområdet

Kulturrådet har beslutat att bevilja stöd om totalt 10 200 000 kr till arrangörer av dans och daglig träning inom dansområdet.

Totalt har 23 arrangörer, vilket nästan är dubbelt så många som förra året, sökt stöd för sin verksamhet. Zebra Dans och Moderna Dansteatern i Stockholm, Atalante i Göteborg och Dansstationen i Malmö är några av de fria dansscener som fått bidrag. Även samarbeten och nätverk som Dansnät Sverige och Dansspridning i Mellansverige har beviljats stöd. Arrangören Danscentrum Väst för arrangörsnätverket Dansexpressen får bidrag för första gången.

Fyra organisationer baserade i Stockholm, Göteborg och Malmö får stöd för arrangemang av daglig träning för frilansdansare.

Kulturrådet disponerar medel för arrangörsstöd på dansområdet för att förbättra förutsättningarna för att ta emot och turnera med professionella dansföreställningar i hela landet. Vid fördelningen eftersträvas ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet.

Kontakt:
Karin Nilsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 

Header logo