Förnyelse i fokus

Under tre intensiva timmar på förmiddagen den 23 april träffades samtidigt för första gången Kulturrådets styrelse, de arbets- och referensgrupper som är knutna till Kulturrådet, juryn för litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och Kulturrådets personal i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Frågor om framtiden löpte som en röd tråd under dagen.

Mats Svegfors, Kulturrådets styrelseordförande, inledde mötet.
- Kulturrådet har en ny styrelse och en ny generaldirektör, och det är rimligt att vi träffas. Det är också viktigt att vi ser rollerna vi spelar.

Kulturrådet har sju arbetsgrupper som fattar beslut i olika bidragsärenden. Arbetsgrupperna utses av Kulturrådets styrelse och består av sakkunniga inom olika ämnesområden. Till sin hjälp vid bidragsfördelningen har Kulturrådet även nio referensgrupper, som lämnar förslag till Kulturrådets styrelse. Även referensgrupperna består av sakkunniga inom olika ämnesområden. Arbets- och referensgrupperna är av olika storlek och deras gemensamma uppgift är att bedöma ansökningar om bidrag inom olika kulturområden. Pristagarna av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne utses av en jury med bred kompetens inom internationell barn- och ungdomslitteratur, läsfrämjande insatser och barns rättigheter. Juryn består av tolv ledamöter som utses av Kulturrådet för fyra år i taget.

Arne Ruth, ordförande i referensgruppen för kulturtidskrifter, Leif Jacobsson ordförande i referensgruppen för vissa utställare på bild- och formkonstområdet, Helena Magnusson ordförande i arbetsgruppen för barn- och ungdomslitteratur och Ingrid Kyrö ordförande i referensgruppen för fria teatergrupper fick alla ge sin syn på bland annat hur de i grupperna arbetar med utveckling och förändring.

Referensgruppen för kulturtidskrifter har 150 tidskrifter att ta ställning till. Enligt Arne Ruth är det ett moment av idealism och genuint intresse som driver ledamöterna i referensgruppen. Vad gäller framtiden sa han så här:
- Samarbete när det gäller allt annat än den skrivande verksamheten ska ges stöd.

Det kan t.ex. handla om olika nätverk av samarbete kring nya läsekretsar, organisation och administration, internationellt arbete och publicering. Han frågade också vad ny teknik och nya verksamheter kan ge för möjlighet till utveckling? Kanske ska former till andra och nya generella stöd utvecklas. 

Att se över instruktioner och förordningar som styr bidragsgivningen är viktigt, inte minst för att öka möjlighet till förnyelse och utveckling. Många av mötesdeltagare gav uttryck för uppfattningen att systemet till vissa delar är cementerat och förlegat och att det vad gäller förnyelse är svårt att prioritera mellan det traditionella och det nyskapande. Mötet startade en dialog som Kulturrådets styrelse vill ska fortsätta efter sommaren. Hur det ska gå till är en fråga som kansliet nu får i uppdrag att arbeta vidare med.

 

Läs mer om Kulturrådet

Header logo